Tin tức mới nhất

Hàng Tồn Kho

20/01/2024

Chương Trình

Hàng Tồn Kho

Đảm bảo các khoản mục HTK là có thực, thuộc quyền sở hữu của đơn vị; được ghi nhận đầy đủ, chính xác, đúng niên độ, được tính giá nhất quán và ghi nhận theo giá trị phù hợp; và trình bày trên BCTC phù...
Các khoản phải thu và phải trả nội bộ (ngắn hạn và dài hạn)

20/01/2024

Chương Trình

Các khoản phải thu và phải trả nội bộ (ngắn hạn và dài hạn)

Đảm bảo các khoản phải thu nội bộ là có thực; được hạch toán đầy đủ, chính xác, đúng niên độ; và trình bày trên BCTC phù hợp phù hợp với khuôn khổ lập và trình bày BCTC được áp dụng. CÁC THỦ TỤC KIỂM...

Tin tức khác

Hotline Zalo Messenger Up