Về dịch tư vấn quyết toán thuế

Về dịch tư vấn quyết toán thuế

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AMA vinh dự là một Công ty đủ điều kiện hành nghề về Dịch vụ thủ tục thuế và Dịch vụ kế toán theo giấy phép hoạt động được cấp bởi Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam. 

Ngoài những nghiệp vụ trực tiếp xử lý, chúng tôi còn cung cấp thêm dịch vụ Tư vấn quyết toán thuế.

Tư vấn quyết toán thuế là việc kiểm soát toàn bộ hệ thống hồ sơ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, tờ khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp. Từ số liệu kiểm tra nhà tư vấn xác định tính hợp lý, hợp lệ cảnh báo những rủi ro về thuế mà doanh nghiệp gặp phải và đưa ra phương án khắc phục.

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuế, AMA sẵn sàng tư vấn những vấn đề chuyên sâu và chi tiết giúp các khách hàng khắc phục những điểm thiếu sót trong hệ thống, từ đó tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Khách hàng nào cần dịch vụ tư vấn quyết toán thuế ?

01.
Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh...
02.
Tổ chức tín dụng, bảo hiểm, ngân hàng
03.
Các tổ chức kinh tế trong cả nước
04.
Các cá nhân có thu nhập
Vì sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn quyết toán thuế của AMA

Vì sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn quyết toán thuế của AMA

 • Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thuế
 • Bảo mật thông tin tuyệt  đối
 • Đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu sắc về môi trường kinh doanh
 • Cung cấp kịp thời các số liệu và hồ sơ cần thiết 
 • Chiến lược tư vấn luật thuế nhanh gọn – hợp pháp, minh bạch
 • Mức chi phí hợp lý và tối ưu theo luật định

Quy trình TƯ VẤN QUYẾT TOÁN THUẾ như thế nào?

 • Nhận chứng từ, hóa đơn, sổ sách của khách hàng
 • Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định
 • Lập các chứng từ kế toán theo quy định
 • Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi
 • Lập các chứng từ ngân hàng, các chứng từ kế toán khác
 • Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính
 • Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế

 • Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
 • Lập hệ thống sổ cái các tài khoản
 • Lập Sổ nhật ký chung
 • Lập Sổ nhật ký đặc biệt
 • In bộ sổ sách chứng từ gồm: Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của khách hàng trong quá trình lưu giữ chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh mất, tất lạc cho doanh nghiệp.
 • Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của doanh nghiệp.

 • Lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm.
 • Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
 • Lập Báo cáo tài chính năm.
 • Giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.
RÀ SOÁT RỦI RO VÀ TỐI ƯU CHI PHÍ THUẾ

RÀ SOÁT RỦI RO VÀ TỐI ƯU CHI PHÍ THUẾ

Là một trong số ít những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ rà soát rủi ro và tối ưu chi phí thuế ở Việt Nam, kiểm toán AMA giúp khách hàng rà soát rủi ro & thực hiện những thủ tục về thuế theo đúng...
HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kiểm toán AMA là một trong số ít những Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ Đại lý thuế ở Việt Nam, AMA giúp khách hàng rà soát rủi ro & thực hiện những thủ tục về thuế theo đúng quy định pháp lý Việt Nam....
Hotline Zalo Messenger Up