22 tháng 04, 2023 Tin tức

NỘI DUNG BÀI VIẾT

5
(680)

Bạn đang cần tìm một công ty dịch vụ tư vấn lập báo cáo chuyển giá chuyên nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp của mình nhưng chưa tìm được một đơn vị chuyên nghiệp. Hãy liên hệ ngay dịch vụ tư vấn lập báo cáo chuyển giá uy tín của kiểm Ama, một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực báo cáo chuyển giá.

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo chuyển giá

Báo cáo chuyển giá là gì ?

Báo cáo chuyển giá (Transfer pricing report) là một báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin về các giao dịch thương mại giữa các đơn vị liên quan trong tập đoàn doanh nghiệp.

Báo cáo chuyển giá là gì ?

Báo cáo này thường được yêu cầu bởi cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra thuế để đảm bảo rằng các giao dịch này được thực hiện với mức giá hợp lý và không có sự chuyển giá không hợp lý.

Báo cáo chuyển giá thường bao gồm các thông tin sau:

 • Mô tả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Các bên liên quan trong giao dịch chuyển giá
 • Mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ được giao dịch
 • Các phương pháp định giá và lý do lựa chọn phương pháp đó
 • So sánh giá và các chỉ số tài chính giữa các giao dịch chuyển giá với các giao dịch tương tự trên thị trường tổng thể
 • Mô tả các bước kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp lý của các giao dịch chuyển giá.

Báo cáo chuyển giá là một yêu cầu pháp lý trong nhiều quốc gia và được sử dụng để đảm bảo tính minh bạch và tránh việc lạm dụng chuyển giá để trốn thuế.

Các quy định về báo cáo chuyển giá

Các quy định về báo cáo chuyển giá thường khác nhau đối với từng quốc gia, tuy nhiên, một số quy định chung liên quan đến báo cáo chuyển giá bao gồm:

Yêu cầu báo cáo chuyển giá:

Các quốc gia thường yêu cầu các doanh nghiệp phải đệ trình báo cáo chuyển giá nhằm đảm bảo tính minh bạch và tránh việc lạm dụng chuyển giá để trốn thuế. Việc đệ trình báo cáo này thường có thời hạn nhất định và được yêu cầu trong quá trình kiểm tra thuế.

Định nghĩa các bên liên quan:

Báo cáo chuyển giá thường xác định các bên liên quan trong các giao dịch chuyển giá. Các quốc gia có các quy định khác nhau về định nghĩa các bên liên quan nhưng thường bao gồm các công ty con, công ty liên kết và các công ty thuộc cùng tập đoàn.

Các quy định về báo cáo chuyển giá

Phương pháp định giá:

Báo cáo chuyển giá thường mô tả các phương pháp định giá được sử dụng để đánh giá giá trị của các giao dịch chuyển giá. Các phương pháp định giá phổ biến bao gồm phương pháp so sánh thị trường, phương pháp chi phí và phương pháp lợi nhuận.

Thông tin liên quan đến các giao dịch chuyển giá:

Báo cáo chuyển giá thường cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch chuyển giá, bao gồm mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ được giao dịch, giá trị của giao dịch, phương pháp định giá và các yếu tố khác.

Các yêu cầu bổ sung:

Một số quốc gia yêu cầu các thông tin bổ sung khác như báo cáo tài chính, danh sách các chi nhánh, thông tin về quy trình kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp và các thông tin khác liên quan đến giao dịch chuyển giá.

Do đó, để đảm bảo tuân thủ các quy định về báo cáo chuyển giá, các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định cụ thể của quốc gia mình hoạt động và chuẩn bị báo cáo chuyển giá đầy đủ và chính xác.

Báo cáo chuyển giá bao gồm những gì ?

Báo cáo chuyển giá là một báo cáo thuế được yêu cầu bởi các cơ quan thuế để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc chuyển giá giữa các bên liên quan trong một tập đoàn hoặc giữa các đơn vị kinh doanh khác nhau.

Báo cáo chuyển giá bao gồm các thông tin sau:

Thông tin về doanh nghiệp:

Báo cáo cần cung cấp thông tin về doanh nghiệp, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, các thông tin liên lạc và người liên hệ.

Các giao dịch chuyển giá:

Báo cáo chuyển giá cần cung cấp các thông tin về các giao dịch chuyển giá trong năm tài chính. Các thông tin này bao gồm loại giao dịch, giá trị của giao dịch, phương pháp định giá, thời điểm giao dịch và bên liên quan.

Báo cáo chuyển giá bao gồm những gì ?

Phương pháp định giá:

Báo cáo cần cung cấp thông tin về phương pháp định giá được sử dụng để đánh giá giá trị của các giao dịch chuyển giá.

Thông tin về các bên liên quan:

Báo cáo chuyển giá cần cung cấp thông tin về các bên liên quan trong các giao dịch chuyển giá, bao gồm các công ty con, công ty liên kết và các công ty thuộc cùng tập đoàn.

Thông tin về tài sản và dịch vụ:

Báo cáo cần cung cấp thông tin chi tiết về các tài sản hoặc dịch vụ được giao dịch, bao gồm mô tả chi tiết, số lượng và giá trị.

Tài liệu hỗ trợ:

Báo cáo chuyển giá cần cung cấp các tài liệu hỗ trợ, bao gồm bảng tính Excel, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác.

Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia, báo cáo chuyển giá có thể có thêm hoặc bớt các thông tin chi tiết khác. Tuy nhiên, những thông tin trên đây là những thông tin chính mà một báo cáo chuyển giá thường cần bao gồm.

Lợi ích báo cáo chuyển giá mang lại là gì ?

Báo cáo chuyển giá mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý thuế và toàn bộ nền kinh tế. Dưới đây là một số lợi ích chính của báo cáo chuyển giá:

Tăng tính minh bạch: Báo cáo chuyển giá giúp các doanh nghiệp tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, giúp các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh có được thông tin đầy đủ và chính xác về các giao dịch chuyển giá của doanh nghiệp.

Đảm bảo công bằng: Báo cáo chuyển giá giúp đảm bảo tính công bằng trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các quốc gia có hệ thống thuế cao.

Phòng chống rủi ro pháp lý: Báo cáo chuyển giá giúp các doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý do việc không tuân thủ các quy định về chuyển giá của các cơ quan quản lý thuế.

Lợi ích báo cáo chuyển giá mang lại là gì ?

Giảm khả năng xảy ra tranh chấp về thuế: Báo cáo chuyển giá giúp giảm khả năng xảy ra tranh chấp về thuế giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng tính dự đoán trong hoạt động kinh doanh.

Tối ưu hóa chi phí thuế: Báo cáo chuyển giá giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí thuế thông qua việc áp dụng các phương pháp định giá hợp lý và tuân thủ các quy định về chuyển giá của các cơ quan quản lý thuế.

Báo cáo chuyển giá là một công cụ quan trọng giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và phù hợp với các quy định pháp luật về chuyển giá của các doanh nghiệp, đồng thời giúp giảm rủi ro pháp lý và tối ưu hóa chi phí thuế.

Khi nào thì doanh nghiệm nên làm báo cáo chuyển giá ?

Theo quy định tại Luật Thuế Việt Nam, các doanh nghiệp phải lập báo cáo chuyển giá trong các trường hợp sau đây:

Khi có các giao dịch thương mại hoặc tài chính liên quan đến hàng hoá, dịch vụ hoặc tài sản được chuyển giá giữa các đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp mẹ và các đơn vị kinh doanh liên doanh, liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại nước ngoài.

Khi có các giao dịch thương mại hoặc tài chính liên quan đến hàng hoá, dịch vụ hoặc tài sản được chuyển giá giữa doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh khác thuộc cùng tập đoàn kinh tế.

Khi có các giao dịch thương mại hoặc tài chính liên quan đến hàng hoá, dịch vụ hoặc tài sản được chuyển giá giữa các doanh nghiệp thuộc cùng tập đoàn kinh tế, nhưng mà doanh nghiệp đó không có nghĩa vụ nộp thuế tại Việt Nam.

Ngoài ra, nếu tổng giá trị các giao dịch liên quan đến chuyển giá trong một năm tài chính của doanh nghiệp vượt quá ngưỡng quy định (hiện tại là 50 tỷ đồng), thì doanh nghiệp cũng phải lập báo cáo chuyển giá.

Tóm lại, doanh nghiệp nên lập báo cáo chuyển giá khi có các giao dịch liên quan đến chuyển giá như nêu trên hoặc khi tổng giá trị các giao dịch liên quan đến chuyển giá vượt quá ngưỡng quy định.

Quy trình lập báo cáo chuyển giá

Quy trình lập báo cáo chuyển giá thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định các giao dịch chuyển giá trong năm tài chính

Doanh nghiệp cần xác định tất cả các giao dịch chuyển giá đã thực hiện trong năm tài chính. Các giao dịch này có thể bao gồm việc chuyển giá hàng hóa, dịch vụ, bản quyền, sở hữu trí tuệ, v.v.

Bước 2: Xác định các phương pháp định giá và đánh giá tính hợp lý

Doanh nghiệp cần xác định các phương pháp định giá đã sử dụng để tính toán giá trị của các giao dịch chuyển giá, và đánh giá tính hợp lý của các phương pháp này.

Bước 3: Tiến hành phân tích so sánh với thị trường

Doanh nghiệp cần tiến hành phân tích so sánh giá trị của các giao dịch chuyển giá với giá trị tương đương trên thị trường, và đánh giá tính hợp lý của giá trị này.

Bước 4: Thực hiện báo cáo chuyển giá

Doanh nghiệp cần thực hiện việc lập báo cáo chuyển giá, bao gồm các thông tin về các giao dịch chuyển giá, phương pháp định giá, phân tích so sánh với thị trường và đánh giá tính hợp lý của giá trị.

Bước 5: Đưa báo cáo chuyển giá ra ngoài

Sau khi hoàn thành việc lập báo cáo chuyển giá, doanh nghiệp cần đưa báo cáo này ra ngoài và gửi cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. Báo cáo chuyển giá sẽ được sử dụng để xác định mức đóng thuế của doanh nghiệp.

Bước 6: Kiểm tra và cải tiến quy trình lập báo cáo chuyển giá

Sau khi hoàn thành việc lập báo cáo chuyển giá, doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra và đánh giá hiệu quả của quy trình lập báo cáo chuyển giá đã thực hiện. Nếu phát hiện ra các sai sót hoặc điều chỉnh cần thiết trong quy trình lập báo cáo chuyển giá, doanh nghiệp cần tiến hành cải tiến quy trình để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo chuyển giá.

Bước 7: Cập nhật báo cáo chuyển giá theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế

Doanh nghiệp cần cập nhật báo cáo chuyển giá theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế nếu có sự thay đổi về thông tin giao dịch chuyển giá hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.

Bước 8: Tăng cường quản lý chuyển giá

Sau khi hoàn thành việc lập báo cáo chuyển giá, doanh nghiệp cần tiếp tục tăng cường quản lý chuyển giá để đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của các giao dịch chuyển giá trong tương lai. Các biện pháp tăng cường quản lý chuyển giá có thể bao gồm việc xây dựng chính sách quản lý chuyển giá, kiểm tra nội bộ, đào tạo nhân viên và sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ quản lý chuyển giá.

Các phương pháp xác định giá liên kết khi lập Báo cáo chuyển giá

Khi lập Báo cáo chuyển giá, có nhiều phương pháp xác định giá liên kết được sử dụng để xác định giá trị hợp lý của giao dịch chuyển giá. Một số phương pháp phổ biến nhất bao gồm:

Phương pháp so sánh giá thị trường:

Phương pháp này sử dụng giá cả của sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự trên thị trường để xác định giá trị hợp lý của giao dịch chuyển giá. Phương pháp này yêu cầu các thông tin về giá cả và sản phẩm hoặc dịch vụ tương đương phải được thu thập và so sánh để đưa ra kết luận.

Phương pháp chi phí:

Sử dụng chi phí sản xuất và phân phối của sản phẩm hoặc dịch vụ để xác định giá trị hợp lý của giao dịch chuyển giá. Phương pháp này yêu cầu các thông tin về chi phí sản xuất và phân phối phải được thu thập và phân tích để đưa ra kết luận.

Phương pháp lợi nhuận:

Đây là phương pháp dựa trên lợi nhuận được thu được từ giao dịch chuyển giá để xác định giá trị hợp lý của giao dịch. Phương pháp này yêu cầu các thông tin về lợi nhuận thu được từ giao dịch chuyển giá và các yếu tố khác liên quan đến lợi nhuận phải được thu thập và phân tích để đưa ra kết luận.

Phương pháp giá ước tính:

Sử dụng một số mô hình kinh tế hoặc toán học để xác định giá trị hợp lý của giao dịch chuyển giá. Phương pháp này yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về các yếu tố kinh tế và toán học liên quan đến giao dịch chuyển giá.

Các phương pháp này thường được sử dụng kết hợp với nhau để đưa ra kết luận chính xác và hợp lý nhất về giá trị của giao dịch chuyển giá.

Đâu là công ty tư vấn báo cáo chuyển giá chất lượng ?

Nói đến công ty tư vấn báo cáo chuyển giá phải nhắc đến ngay kiểm toán Ama , một trong những công ty tư vấn hàng đầu về chuyển giá tại Việt Nam.

Một số lý do nên lựa chọn kiểm toán AMa:

 • Kinh nghiệm và uy tín: kiểm toán AMa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chuyển giá và đã được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.
 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn: Đội ngũ chuyên gia của kiểm toán AMa được đào tạo chuyên sâu về chuyển giá, tài chính, kế toán và luật sư, đảm bảo có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu và phù hợp với mỗi doanh nghiệp.
 • Dịch vụ chuyên nghiệp: kiểm toán AMa cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn chuyển giá chất lượng, chính xác và đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Giá cả hợp lý: Kiểm toán AMa cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp chuyển giá với giá cả hợp lý, phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp.

Vì vậy, nếu bạn đang cần tìm kiếm một công ty tư vấn chuyển giá uy tín và chất lượng, kiểm toán AMa là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Thông tin liên hệ tư vấn báo cáo chuyển giá kiểm toán Ama

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AMA

Địa chỉ:Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 084 333 9444

Các dịch vụ khác mà kiểm toán AMA đang cung cấp

Kiểm toán AMA  là một công ty cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán và thuế đa dạng. Dưới đây là bảng liệt kê các dịch vụ chính mà kiểm toán AMA cung cấp:

Loại dịch vụMô tả
✅ Kế toán tổng hợp⚡ Cung cấp các dịch vụ kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp
✅ Kế toán thuế⚡ Hỗ trợ khai thuế và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho các doanh nghiệp
✅ Kiểm toán⚡ Cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho các doanh nghiệp
✅ Tư vấn tài chính⚡ Hỗ trợ các doanh nghiệp về quản lý tài chính và đầu tư
✅ Tư vấn thuế⚡ Cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho các doanh nghiệp
✅ Quản lý rủi ro⚡ Hỗ trợ các doanh nghiệp về quản lý rủi ro tài chính

Đây chỉ là một số dịch vụ chính mà kiểm toán AMA cung cấp và công ty còn có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 680

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuể, doanh nghiệp

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Hotline Zalo Messenger Up