Bạn cần tìm các Ebook về kế toán, kiểm toán, thuế. Hãy ghé ngay thư việc Ebook của kiểm toán AMA để tải về nha. Đảm bảo toàn Ebook chất lượng không đó.

Tin tức mới nhất

Công cụ hỗ trợ – Ebook 1.9: Kế toán – Kiểm toán – Thuế

09/01/2023

Ebook chuyên ngành

Công cụ hỗ trợ – Ebook 1.9: Kế toán – Kiểm toán – Thuế

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính AMA trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook 1.9) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 1.9 này, VACPA đã thực hiện...
Công cụ hỗ trợ – Ebook 2.2: Kiểm toán XDCB

09/01/2023

Ebook chuyên ngành

Công cụ hỗ trợ – Ebook 2.2: Kiểm toán XDCB

Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm một vị trí rất quan trọng.  Do xây dựng cơ bản là...

Tin tức khác

Hotline Zalo Messenger Up