Tài sản cố định: Có thể trích khấu hao theo giá tạm tính được không? (Phần 4))

10 tháng 01, 2023 Bản tin tài chính
5
(1)

Công ty ABC xây dựng nhà cho thuê, đã đưa vào hoạt động nhưng chưa quyết toán công trình, vậy kế toán có trích khấu hao theo giá trị tạm tính có được không? Đến khi quyết toán công trình sẽ phải điều chỉnh như thế nào? 

Có được trích khấu hao theo giá tạm tính không?

Các quy định, hướng dẫn được ban hành

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC:

Tại điểm c, khoản 4, điều 6:
 

“c) Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.
Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.”


Tại điểm c, Khoản 1, Điều 4, hướng dẫn:

“Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.
Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành..”


Tại Khoản 10, Điều 9, hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

“10. Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, doanh nghiệp đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán. Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại nguyên giá tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từ thời điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến thời điểm quyết toán được phê duyệt.
Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố định được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán tài sản cố định chia (:) thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo quy định.”


Trả lời câu hỏi
 
Như vậy, căn cứ vào quy định trên trường hợp doanh nghiệp đã hạch toán tăng đối với TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán thì vẫn tiến hành trích khấu hao đối với TSCĐ này, sau khi quyết toán nếu có sự chênh lệch giữa giá tạm tính và giá quyết toán doanh nghiệp sẽ điều chỉnh lại nguyên giá TSCĐ theo giá trị quyết toán.

Doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức trích khấu hao đã trích, chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố định được phê duyệt trừ số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán tài sản cố định chia  thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo quy định.
 
 

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 1

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuể, doanh nghiệp

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Hotline Zalo Messenger Up