10 tháng 01, 2023 Bản tin tài chính
0
(0)

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì? Thông tư 48/2019/TT-BTC Quy định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho mới như thế nào? Tất cả thắc mắc của các bạn đều được giải đáp qua bài viết dưới đây của AMA Group.


 

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC về trích lập và xử lý các khoản dự phòng thay cho Thông tư số 228/2009/TT-BTC


I. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì?

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng tồn kho.

II. Đối tượng lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo thuế, thành phẩm (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:

 • Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng chứng hợp lý khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.
 • Là hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tại thời điếm lập báo cáo tài chính năm.

III. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1. Công thức tính mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Công thức tính mức trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Trong đó:

 • Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
 • Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho do doanh nghiệp tự xác định là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

IV. Xử lý khoản dự phòng hàng tồn kho

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm, trên cơ sở tài liệu do doanh nghiệp thu thập để chứng minh giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thì doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sau:

a. Nếu số dự phòng phải trích lập = (bằng) số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước thì doanh nghiệp không được trích lập bổ sung thêm;

b. Nếu số dự phòng phải trích lập > (lớn) số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước thì doanh nghiệp thực hiện trích thêm phần chênh lệch vào giá vốn hàng bán trong năm;

c. Nếu số dự phòng phải trích lập < (nhỏ) số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước thì doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch và ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ.

V. Thẩm quyền xử lý, hồ sơ và cách xử lý với những hàng tồn kho đã trích lập dự phòng

1. Thẩm quyền xử lý

Thông tư 48/2019/TT-BTC quy định thẩm quyền xử lý như sau:

Tự thành lập Hội đồng xử lý hoặc thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị hàng tồn kho hủy bỏ, thanh lý. 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các tổ chức kinh tế khác

2. Hồ sơ gồm có:

Biên bản kiểm kê: Xác định rõ giá trị hàng tồn kho bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng, chủng loại, số lượng, giá trị hàng tồn kho có thế thu hồi được (nếu có);

Bằng chứng liên quan tới hàng tồn kho hư hỏng như: Biên bản xác định chất lượng hàng tồn kho, Hình ảnh…

3. Cách xử lý

3.1 Hàng tồn kho do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn sử dụng, không còn giá trị sử dụng phải được xử lý huỷ bỏ, thanh lý

3.2 Hàng tồn kho hư hỏng do cá nhân làm hỏng thì cá nhân có thẩm quyền xem xét và quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến hàng tồn kho đó.

Khoản tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn kho không thu hồi được là chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi từ người gây ra thiệt hại đền bù, từ cơ quan bảo hiếm bồi thường và từ bán thanh lý hàng tồn kho.

Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn kho không thu hồi được đã có quyết định xử lý, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần chênh lệch được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.

Trên đây là chia sẻ của AMA Group về Quy định trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho mới nhất.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 0 / 5. Số phiếu bầu: 0

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuể, doanh nghiệp

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Hotline Zalo Messenger Up