07 tháng 11, 2023 Tin tức
5
(9999)

Bạn đang cần tìm hiểu về 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, thông qua bài viết này công ty kiểm toán AMA sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những chuẩn mực kế toán được Bộ Tài Chính ban hành thông qua 5 đợt bằng các quyết định và thông tư hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó bạn có thể kéo xuống dưới cùng để tải về 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam PDF mới nhất để phục vụ cho công việc cũng như cập nhật kiến thức.

Chuẩn mực kế toán là gì ?

Chuẩn mực kế toán là hệ thống bao gồm các văn bản về những quy định cách thức ban hành, phương pháp kế toán cơ bản để làm cơ sở cho những cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kế toán nhằm thực hiện quá trình lập cũng như giải thích các thông tin khi trình bày trên báo cáo tài chính. Những quy định này được các cơ quan tổ chức thẩm quyền có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành.

Chuẩn mực kế toán còn là căn cứ để các kiểm toán viên đưa ra những ý kiến về sự phù hợp của các báo tài chính và chế độ kế toán. Song song với đó thông qua các chuẩn mực kế toán mà các doanh nghiệp, cá nhân làm kế toán có thể thống nhất việc lập báo cáo tài chính, ghi nhận sổ sách, số liệu trên báo cáo tài chính được phản ánh một cách chính xác và phù hợp.

26 chuẩn mực kế toán qua các đợt

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực

Chuẩn mực sốTên chuẩn mựcQuyết định ban hànhThông tư hướng dẫn
02Hàng tồn kho149/2001/QĐ-BTC161/2007/TT-BTC
03Tài sản cố định hữu hình
04Tài sản cố định vô hình
14Doanh thu và thu nhập khác

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực

Chuẩn mực sốTên chuẩn mựcQuyết định ban hànhThông tư hướng dẫn
01Chuẩn mực chung165/2002/QĐ-BTC161/2007/TT-BTC
06Thuê tài sản
10Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái
15Hợp đồng xây dựng
16Chi phí đi vay
24Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực

Chuẩn mực sốTên chuẩn mựcQuyết định ban hànhThông tư hướng dẫn
05Bất động sản đầu tư234/2003/QĐ-BTC161/2007/TT-BTC
07Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
08Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
21Trình bày báo cáo tài chính
25Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
26Thông tin về các bên liên quan

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực

Chuẩn mực sốTên chuẩn mựcQuyết định ban hànhThông tư hướng dẫn
17Thuế thu nhập doanh nghiệp12/2005/QĐ-BTC20/2006/TT-BTC
22Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
23Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
27Báo cáo tài chính giữa niên độ
28Báo cáo bộ phận
29Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

Chuẩn mực sốTên chuẩn mựcQuyết định ban hànhThông tư hướng dẫn
11Hợp nhất kinh doanh100/2005/QĐ-BTC21/2006/TT-BTC
18Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
19Hợp đồng bảo hiểm
30Lãi trên cổ phiếu

Rất mong những chia sẻ về 26 chuẩn mực kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC được dịch vụ kiểm toán AMA chia sẻ trên đây là hữu ích.

Ví dụ minh họa về chuẩn mực kế toán

Sau đây là một ví dụ bạn có thể tham khảo.

Theo Chuẩn mực kế toán số 15 – Doanh thu:

Doanh thu là giá trị tiền tệ mà doanh nghiệp nhận được hoặc sẽ nhận được từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các khoản thuế, phí liên quan trực tiếp đến doanh thu.

Chi tiết về ví dụ:

Công ty ABC bán một sản phẩm với giá 100.000 đồng, bao gồm 10.000 đồng thuế GTGT. Doanh thu của công ty ABC từ việc bán sản phẩm này là 90.000 đồng.

Ngoài ra, Chuẩn mực kế toán số 15 còn quy định các nguyên tắc về:

 • Công nhận doanh thu: Doanh thu chỉ được công nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:
  • Có lợi ích kinh tế từ giao dịch phát sinh;
  • Số tiền thu được hoặc sẽ thu được có thể đo lường được một cách đáng tin cậy;
  • Xác định được chi phí liên quan trực tiếp đến doanh thu;
  • Xác định được khả năng xảy ra rủi ro thu hồi được khoản tiền thu được hoặc sẽ thu được.
 • Phân loại doanh thu: Doanh thu được phân loại theo các nhóm chính như:
  • Doanh thu bán hàng hóa;
  • Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  • Doanh thu hoạt động tài chính;
  • Doanh thu hoạt động khác.
 • Hạch toán doanh thu: Doanh thu được hạch toán vào tài khoản “Doanh thu” trong bảng cân đối kế toán.

Việc áp dụng Chuẩn mực kế toán số 15 – Doanh thu giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và nhất quán trong việc hạch toán và phản ánh doanh thu của doanh nghiệp.

Một vài thắc mắc thường gặp về chuẩn mực kế toán

Sẽ có rất nhiều thắc mắc khi tìm hiểu về 26 chuẩn mực kế toán, sau đây kiểm toán AMA sẽ tổng hợp 5 thắc mắc thường gặp nhất mời các bạn cùng theo dõi.

Thắc mắc 1. Chuẩn mực kế toán mới có những điểm gì khác biệt so với chuẩn mực cũ?

Giải đáp thắc mắc 1: 

Chuẩn mực kế toán mới được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và thông lệ kế toán quốc tế, giúp nâng cao tính minh bạch, chính xác và nhất quán trong việc hạch toán và phản ánh thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Một số điểm khác biệt chính giữa chuẩn mực kế toán mới và chuẩn mực cũ bao gồm:

 • Hệ thống tài khoản kế toán được thay đổi;
 • Phương pháp hạch toán một số khoản mục kế toán được thay đổi;
 • Các yêu cầu về công bố thông tin tài chính được tăng cường.

Thắc mắc 2: Doanh nghiệp cần làm gì để áp dụng chuẩn mực kế toán mới?

Giải đáp thắc mắc 2:

Doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau để áp dụng chuẩn mực kế toán mới:

 • Cập nhật kiến thức về các quy định của chuẩn mực kế toán mới;
 • Rà soát và đánh giá hệ thống tài khoản kế toán hiện tại;
 • Thay đổi phương pháp hạch toán các khoản mục kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán mới;
 • Cập nhật phần mềm kế toán;
 • Công bố thông tin tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán mới.

Thắc mắc 3: Doanh nghiệp có được áp dụng chuẩn mực kế toán mới một cách chọn lọc hay không?

Giải đáp thắc mắc 3:

Không, doanh nghiệp phải áp dụng đầy đủ và đồng bộ các quy định của chuẩn mực kế toán mới. Việc áp dụng chọn lọc có thể dẫn đến việc hạch toán và phản ánh thông tin tài chính không chính xác, minh bạch.

Thắc mắc 4: Ai là người chịu trách nhiệm cho việc áp dụng chuẩn mực kế toán mới tại doanh nghiệp?

Giải đáp thắc mắc 4:

 • Người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm cho việc áp dụng chuẩn mực kế toán mới tại doanh nghiệp.

Thắc mắc 5: Doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin về chuẩn mực kế toán mới ở đâu?

Giải đáp thắc mắc 5:

Doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin về chuẩn mực kế toán mới tại các website sau:

 • Website của Bộ Tài chính.
 • Website của Hiệp hội Kế toán viên Việt Nam.
 • Website của các công ty tư vấn kế toán uy tín.

Ngoài 5 giải đáp trên, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán mới được ban hành bởi Bộ Tài chính.

Để tải File vui lòng bấm vào => 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam PDF

Tác giả: Đội ngũ nhân sự kiểm toán AMA

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 9999

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuể, doanh nghiệp

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Hotline Zalo Messenger Up