09 tháng 01, 2023 Thông tư - biểu mẫu
0
(0)

 BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 50% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ XUỐNG


 

Nội dung tóm tắt của Quyết định:
 

 • Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
 • Điều 2: Giải thích từ ngữ
 • Điều 3: Các quy tắc chung 
 • Điều 4: Mục đích ban hành Hưỡng dẫn kiểm toán
 • Điều 5: Những mục tiêu kiểm toán cơ bản đối vs doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống
 • Điều 6: Những nội dung kiểm toán cơ bản đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống 
 • Điều 7: Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và Thành viên đoàn kiểm toán 
 • Điều 8: Kiểm soát chất lượng kiểm toán
 • Điều 9: Tài liệu, hồ sơ kiểm toán 

Chương II: Chuẩn bị kiểm toán 
 

 • Điều 10: Khảo sát, thu thập thông tin
 • Điều 11: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập
 • Điều 12: Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 
 • Điều 13: Xét duyệt, hoàn thiện, phát hành Kế hoạch kiểm toán tổng quát 
 • Điều 14: Lập và phê duyệt Kế hoạch kiểm toán chi tiết
 • Điều 15: Quyết định kiểm toán
 • Điều 16: Phổ biến quyết định kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán tổng quát và cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm cho Thành viên đoàn kiểm toán, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn Kiểm toán

Chương III: Thực hiện kiểm toán 
 

 • Điều 17: Công bố quyết định kiểm toán 
 • Điều 18: Tiến hành kiểm toán 
 • Điều 19: Lập và thông qua biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán 

Chương IV: Lập và gửi báo cáo kiểm toán 
 

 • Điều 20: Lập dự thảo báo cáo kiểm toán
 • Điều 21: Xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán 
 • Điều 22: Hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán 
 • Điều 23: Thông báo kết quả kiểm toán 
 • Điều 24: Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán

Chương V: Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 
 

 • Điều 25: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 
 • Điều 26: Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra, chuẩn bị triển khai kiểm tra tại đơn vị được kiểm tra
 • Điều 27: Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm tra 
 • Điều 28: Lập biên bản, báo cáo kiểm tra, thẩm định, phát hành báo cáo kiểm tra, lưu trữ hồ sơ kiểm tra 

Chi tiết Quyết định xem tại: QUYẾT ĐỊNH 22/QĐ-KTNN

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 0 / 5. Số phiếu bầu: 0

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuể, doanh nghiệp

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Hotline Zalo Messenger Up