Giới thiệu dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Giới thiệu dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ chủ chốt làm nên thương hiệu AMA và là một trong những thế mạnh của chúng tôi.

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên hành nghề độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Qua hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính, AMA đã giúp các khách hàng khắc phục những điểm bất cập còn tồn tại trong hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính, phục vụ công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp, phân tích thông tin của các Nhà đầu tư.

Hàng năm, đội ngũ Kiểm toán viên của AMA liên tục thực hiện kiểm toán rất nhiều hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp gồm các Tập đoàn kinh tế tư nhân, các Tổng Công ty; Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ khu vực Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Âu Mỹ,…; các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp…trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp nào nên kiểm toán báo cáo tài chính ?

01.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Âu Mỹ,...
02.
Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng
03.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ có nhiều cổ đông (nhà đầu tư) trong đó một cổ đông trực tiếp quản trị điều hành (giữ vai trò Giám đốc) cần minh bạch cao về giá trị tài sản và Báo cáo lãi lỗ hàng năm
04.
Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án xây dựng có tổng mức đầu tư từ 500 triệu VND đến 3.000 tỷ VND
05.
Doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết theo quy định pháp luật Việt Nam
06.
Doanh nghiệp Chủ đầu tư dự án Bất động sản
07.
Doanh nghiệp bị truy thu, phạt nhiều thuế, hoàn thuế
08.
Dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA
Vì sao nên chọn dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Kiểm toán AMA?

Vì sao nên chọn dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Kiểm toán AMA?

  • Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động.
  • Sở hữu đội ngũ Kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm & chuyên gia phân tích tài chính trình độ cao, luôn sẵn sàng đồng hành 24/7
  • Tư vấn tận tâm, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp nhanh chóng, chính xác
  • Mức chi phí hợp lý và tối ưu
  • Môi trường minh bạch
  • Tính bảo mật cao.
Doanh nghiệp nào phải kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định

Doanh nghiệp nào phải kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định

Theo Khoản 1 và khoản 2 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập, quy định như sau:

Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi doanh nghiệp kiểm toán được cấp phép của Bộ Tài chính, bao gồm:

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;

– Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

– Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

– Doanh nghiệp nhà nước.

– Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước.

– Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

– Doanh nghiệp kiểm toán.

Quy trình cung cấp kiểm toán báo cáo tài chính của hãng Kiểm toán AMA

Hãng Kiểm toán AMA luôn dành 30% nguồn lực của cuộc kiểm toán cho giai đoạn lập kế hoạch. Lịch trình công tác lập kế hoạch như sau:

Giám đốc kiểm toán của AMA họp với Ban giám đốc, phòng Tài chính kế toán và Ban Kiểm soát nhằm thống nhất phạm vi, lịch trình và tiến độ cung cấp dịch vụ.

Trao đổi và thu thập dữ liệu thông tin chung về pháp lý và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Họp nhóm kiểm toán xác nhận tính độc lập của các thành viên
Lập kế hoạch kiểm toán thực địa

Phân tích sơ bộ nhằm nhận diện và khoanh vùng rủi ro

Xác định mức trọng yếu sơ bộ và thiết kế thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm cơ bản
Thiết kế chương trình kiểm toán phù hợp với khách hàng

Gửi bảng thông tin, tài liệu cần cung cấp tới Khánh hàng

Thảo luận lịch trình và nội dung kiểm toán với khách hàng

Thống nhất chiến lược dựa trên quá trình đề cập vấn đề và đóng góp ý kiến cùng khách hàng

Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Thực hiện các chương trình, chiến lược kiểm toán đã thống nhất

Ngoài ra với sự am hiểu về thuế của các Kiểm toán viên, Hãng Kiểm toán AMA thực hiện dịch vụ gia tăng tới khách hàng thông qua việc Soát xét rủi ro thuế.

Kiểm toán viên AMA họp với Ban giám đốc khách hàng trao đổi về các vấn đề trọng yếu phát sinh và khuyến nghị liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ, sai sót, gian lận (nếu có) trong lập và trình bày Báo cáo tài chính

Đệ trình tới Ban Giám đốc một Thư quản lý khuyến nghị các vấn đề trọng yếu phát sinh liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và các lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát nội bộ, rủi ro thuế (nếu có)

Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán gửi tới Ban giám đốc

Phát hành Báo cáo kiểm toán (hoàn thành dịch vụ)

Một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày. Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn quy định nội bộ.

Theo quy định Điều 8 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011, nguyên tắc hoạt động của kiểm toán:
1. Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và báo cáo kiểm toán.
2. Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam; đối với công việc kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán mà yêu cầu áp dụng chuẩn mực kiểm toán khác thì phải tuân thủ chuẩn mực kiểm toán đó.3. Độc lập, trung thực, khách quan.4. Bảo mật thông tin.

Theo khoản 3 Điều 33 Luật Kế toán 2015 quy định: Kiểm toán Báo cáo tài chính
1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.
2. Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán
3. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có Báo cáo kiểm toán kèm theo

Doanh nghiệp FDI phải Báo cáo tài chính kèm theo Báo cáo kiểm toán tới các cơ quan quản lý sau:
1. Sở Tài chính
2. Cơ quan thuế
3. Cơ quan thống kê
4. Cơ quan đăng ký kinh doanh
5. Doanh nghiệp cấp trên
DỊCH VỤ TƯ VẤN SETUP BỘ MÁY KẾ TOÁN

DỊCH VỤ TƯ VẤN SETUP BỘ MÁY KẾ TOÁN

Dịch vụ tư vấn setup bộ máy kế toán của AMA sẽ giúp cho các doanh nghiệp an tâm trong việc xây dựng, vận hành hệ thống kế toán một cách chuyên nghiệp phục vụ cho việc phát triển doanh nghiệp bền vững, hiệu quả.
KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN

KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN

Kiểm toán quyết toán dự án là một trong những thế mạnh của a AMA. Chúng tôi đã và đang khẳng định sự uy tín, đảm bảo chất lượng, chuyên nghiệp ở mọi quy trình mà chúng tôi thực hiện.
TƯ VẤN KẾ TOÁN

TƯ VẤN KẾ TOÁN

Đối với dịch vụ Tư vấn kế toán AMA sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế, làm dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế. 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ kế toán chất lượng giá rẻ của AMA đảm bảo sẽ cung cấp cho Quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, với các thông tin cập nhật mới nhất, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành và ngăn chặn các rủi ro về kế toán...
KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ

Kiểm toán AMA tự hào khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuẩn Việt Nam và Quốc tế, thay mặt doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, tiếp đón, giải trình với cơ quan thuế từ đó giải phóng lãnh đạo khỏi các nỗi lo nêu trên. Dịch vụ kế...
KẾ TOÁN NỘI BỘ

KẾ TOÁN NỘI BỘ

AMA sẽ thực hiện công tác Kế toán nội bộ của Đơn vị theo các Quy định hiện hành của Luật thuế, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đồng thời phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế của Chủ doanh nghiệp
Hotline Zalo Messenger Up