06 tháng 12, 2023 Tin tức
5
(334)

Khống chế lãi vay trong giao dịch liên kết được hiểu là việc xác định mức lãi vay hợp lý cho các giao dịch vay giữa các bên có quan hệ liên kết. Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Khống chế lãi vay trong giao dịch liên kết.

Khống chế lãi vay trong giao dịch liên kết là việc xác định mức lãi vay tối đa được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.

Mục đích của việc khống chế lãi vay là để ngăn chặn việc các doanh nghiệp lợi dụng mối quan hệ liên kết để chuyển lợi nhuận sang các bên liên kết khác, nhằm giảm thiểu nghĩa vụ thuế phải nộp.

Khống chế lãi vay trong giao dịch liên kết

Khống chế lãi vay trong giao dịch liên kết

Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế.

Chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP, tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được quy định như sau:

(1) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế.

(2) Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm (1) được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm (1).

Chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Để thực hiện việc khống chế lãi vay trong giao dịch liên kết, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định các giao dịch liên kết của doanh nghiệp.
 2. Xác định mức lãi vay trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành, nghề, quy mô, điều kiện kinh doanh tương tự.
 3. So sánh mức lãi vay phát sinh trong các giao dịch liên kết với mức lãi vay trung bình.
 4. Nếu mức lãi vay phát sinh trong các giao dịch liên kết vượt quá mức lãi vay trung bình, doanh nghiệp cần có biện pháp để điều chỉnh mức lãi vay này xuống mức hợp lý.
 5. Sau khi đã điều chỉnh mức lãi vay trong các giao dịch liên kết, doanh nghiệp cần theo dõi và giám sát việc thực hiện khống chế lãi vay.

Các biện pháp điều chỉnh mức lãi vay trong giao dịch liên kết bao gồm:

 • Thương lượng với bên liên kết để điều chỉnh mức lãi vay.
 • Sử dụng các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết để xác định mức lãi vay hợp lý.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình cho cơ quan thuế để chứng minh mức lãi vay phát sinh trong các giao dịch liên kết là hợp lý.

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng, việc điều chỉnh mức lãi vay trong giao dịch liên kết cần được thực hiện một cách hợp lý và có căn cứ, cơ quan thuế có quyền kiểm tra, thanh tra giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp.

Việc cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình đầy đủ, chính xác sẽ giúp doanh nghiệp thuyết phục được cơ quan thuế về mức lãi vay phát sinh trong các giao dịch liên kết là hợp lý. Nếu doanh nghiệp điều chỉnh mức lãi vay một cách bất hợp lý, cơ quan thuế có thể yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lại mức lãi vay hoặc truy thu thuế.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 334

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuể, doanh nghiệp

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Hotline Zalo Messenger Up