Tin tức mới nhất

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

16/10/2023

Bản tin tài chính

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là một thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt là khi thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước phát triển nhanh chóng. Thuật ngữ này được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh “Merger &...
Nhận diện rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

20/10/2023

Bản tin tài chính

Nhận diện rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

Rủi ro tài chính doanh nghiệp nhà nước (DNNN) bao gồm rủi ro nội tại của DN và rủi ro bên ngoài. Để xác định rủi ro tài chính DNNN chính xác và khách quan, cần nhận diện các rủi ro như sau: Rủi ro...

Tin tức khác

Hotline Zalo Messenger Up